Photobooth - Verhuur voorwaarden

Deze Photobooth is een product van Strooptocht.EU, Eric Gerbers (Dokter Homanstraat 4, NL-6042 WH Roermond). Strooptocht.U doet zijn best om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan zijn klanten. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

De Photobooth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door ons. Als de photobooth is geïnstalleerd op een geeigende plek/locatie, mag die niet meer verplaatst worden.

Na maximaal 1 week na het evenement, feest of bijeenkomst wordt er een link gestuurd met de gemaakte foto's.

Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen.

Bij eventuele problemen, defecten, incorrect functioneren, vragen of opmerkingen kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het onderstaande telefoonnummer.

Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest. 

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de photobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht … ). Het daaruit voortvloeiende waardeverlies of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering.

Voor aanvang van het evenement en na afloop ervan zal samen met u naar het gehele systeem gekeken worden om eventuele schades/gebreken vast te stellen. 

Contact
Eric Gerbers
Strooptocht.eu